Wadköpings klockspel

På gräsplanen inte långt ifrån lekladan i Wadköping kan du hitta Klockstapeln.

.

.

.

.

.

.

.

.

Den nyuppfördes 1999 och är byggd efter samma princip som de medeltida klockstaplar som man kunde hitta i Närke för länge sedan.

 

Klockstaplarna brukade resas på vigd mark, som biskopen hade välsignat med vigvatten, runt om marken gick en mur och mitt i området stod en kyrka och bredvid kyrkan brukade klockstapeln stå. Men med tiden så flyttade man klockstapeln upp på höjder i närheten, anledningen till det var att ljudet från klockorna skulle höras bättre. Så att klangen ljöd långt över hela kyrksocknen, så att församlingen visste att det var dags att söka sig till gudstjänsten.

Tillbaka till Husen