Verksamhets berättelse 2015

Styrelsen för Wadköpings Vänner (org.nr. 875002-3197) får härmed avge följande redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2015-01-01 – 2015-12-31.

Årsmöte

Ordinarie årsmöte för 2014 hölls den 22 mars i Gamla Örebro i Wadköping med

19 deltagare närvarande. Efter mötet beslutade Brittinger Örenius att lämna sitt uppdrag som ordförande. Ett extra årsmöte utlystes till den 29 april på Loftet i Wadköping, där 12 deltagare deltog.

Styrelse

Leif Lannerhag ordförande 1 år

Birgitta Lindahl v.ordf. 1 år

Malou Lubell sekr. 1 år

Kerstin Ejdertoft kassör 2 år

Inger Sundström ledamot 1 år

Evelyn Savert Liedström ledamot 2 år

David Lindqvist ledamot 2 år

Anna Eriksson suppl. 1 år (Anna lämnade styrelsen i september)

Mayvor Reimfelt suppl. 1 år

Under året har hållits 15 st protokollförda styrelsemöten.

Revisorer

Tord Hellmark 1 år

Inger Lundin 1 år

Revisorsuppleant för 1 år: Anders Hagström

Valberedning

Det extra årsmötet beslutade att styrelsen skall vara valberedning under året.

Medlemmar

Antalet medlemmar uppgick till 65 personer vid årets slut.

Verksamheten

Under året firade Örebro stad 750 år och Wadköping firade 50 år.

Olika aktiviteter genomfördes tillsammans med kansliet i Wadköping.

Med anledning av Wadköpings 50-årsfirande har föreningen tagit fram en jubileumsskrift som berättar om personerna som bor och har bott i Wadköping.

Uppdraget att göra denna jubileumsskrift fick Inga-Lill och Stigbjörn Bergensten.

En film som berättar om uppbyggnaden av Wadköping och de hus som nu finns i Wadköping framställdes av Bo Fransson.

Jubileumsskriften, är tryckt i 1000 ex, och kan köpas för 40 kr.

Filmen är mångfaldigad på ett USB-minne och framtagen i 50 ex och kan köpas för 250 kr.

Wadköpings 50-årsfirande uppmärksammades med en helsidesannons i Örebroar’n och jubileumsskriften och filmen vid en presskonferens i Wadköping.

Den 4 juni, i samband med 50-årsfirandet i Wadköping, premiärvisades filmen om Wadköping.

Ordföranden berättade om verksamheten i föreningen vid högtidligheten på torget i Wadköping.

I samband med firandet hade Wadköpingsbagar’n bakat en ca 100 m lång rulltårta, som serverades på Bertil Waldéns gata, där vi hjälpte till med serveringen.

Följande företag har sponsrat vår förening för genomförandet av aktiviteterna i samband med 50-årsfirandet:

Behrn Fastigheter Asplunds Fastigheter

Aspholmen Fastigheter Länsgården Fastigheter

ÖrebroBostäder ÖBO AB Carlsson & Åqvist

LG Söderberg Fastigheter Prinfo Welins Tryckeri

samt Sundström Konsult AB

Sponsorerna inbjöds till möte för information och en supé på restaurang Lilla Örebro, varvid fem personer deltog förutom föreningens två representanter.

Från Jubileumskommittén erhöll vi ett bidrag på 100.000 kronor motsvarande de sponsorbidrag som hade inkommit tillsammans med vår egen insats.

750 års-Jubileumsfonden beviljade föreningen ett bidrag på 50.000 kronor för genomförandet av planerade aktiviteter i samband med 50-års firandet.

Under året har vi bytt bank till Swedbank och har därmed öppnat ett bankgiro-konto, nr 898-5889. Plusgirokontot är därmed avslutat.

Jeremiasdagen firades den 23 augusti, medverkande var Staffan Ernestam med musiker, Åsas Kapell samt Dixie Ericson, som var konferencier och berättade om Jeremias.

Gustav Borehed visade sina steppkunskaper. Det var fullsatta läktare.

Agneta Blom, KF-ordförande och ordförande i stiftelsen Jeremiasfonden, delade ut årets Jeremiasstipendium till Astrid Lindén och Clas Thor.

Årets motivering: Astrid Lindén och Clas Thor som har med sin bok ‘Författarna och staden’ skapat ett unikt verk om Örebros rika litterära kultur och om ‘staden vid vadets historia’.

Hemsidan

Vi kan nu presentera en uppdaterad hemsida, som också fått en ny webb-plats. www.wadkopingsvanner.se

Den som hjälpt oss med detta fanns på rätt plats och vid rätt tillfälle när vi behövde hjälpen som mest. Tack Arne Kumm för det enorma engagemang som du bidragit med tillsammans med ditt kunnande.

Lotterier

Lotterier har genomförts i Wadköping under, Påskmarknaden, Jeremiasdagen och Julmarknaden.

Projekt Jeremias i Tröstlösa och Gustaf Fröding

Huvudman för detta projekt var Wadköpings Vänner.

Dixie Ericson forskade i arkiven och fann en mängd opublicerade alster av Jeremias och Fröding. Över 200 okända dikter av Jeremias och Fröding hittades. Dixie tog kontakt med Staffan Ernestam som blev så intresserad att de tillsammans valde ut några alster ur den stora samlingen, som Staffan E hade för avsikt att komponera och tonsätta.

Projektets ambition var att vårda och utveckla en kulturskatt genom nya tonsättningar komponerade i en samtida musikalisk inramning. Allt skulle dokumenteras.

Föreningens önskan var att projektet skulle finansieras genom bidrag från Örebro kommun och genom några stiftelser. Projektets kostnad beräknades till 160.000 kr.

Några bidrag från kommunen gick inte att få, men Adolf Lindgrens stiftelse och Sparbanksstiftelsen gick in med 40.000 kr vardera.

Styrelsen i Wadköpings Vänner beslutade att gå in med 80.000 kr för att kunna genomföra projektet.

Projektet avslutades den 8 januari 2016, då Staffan Ernestam tillsammans med sina duktiga musiker-kolleger framförde en fantastisk konsert på Örebro Slott. Där fick vi vara med om uruppförandet av ett 20-tal tonsatta dikter och texter av Jeremias och Fröding. Föreställningen fick namnet ”De Glömda”.

Örebro 2016-02-15

Föreningen Wadköpings Vänner

Styrelsen

………………………………….. ………………………………………….

Leif Lannerhag, ordf. Birgitta Lindahl

Ordf. V.ordf

………………………………….. ………………………………………….

Kerstin Ejdertoft Malou Lubell

Kassör Sekreterare

……………………………………. …………………………………………..

Inger Sundström Evelyn Savert Liedström

Ledamot Ledamot

……………………………………….

Mayvor Reimfelt

Suppl.