Verksamhets berättelse 2013

Verksamhetsberättelse för Wadköpings Vänner verksamhetsåret 2013

Jermiasdagen 2013


Årsmötet 2013

Årsmötet ägde rum i teaterladan den 7 april 2013, 33 personer deltog vi själva årsmötet. Mötet inleddes med ett mycket uppskattat föredrag.  Bosse Fransson visade ett mycket intressant program i ord, bild, musik och sång från 1939, då världskriget bröt ut genom Tysklands invasion av Polen den 1.a sept. kl. 04.45. Det året var det första gången vi firade 1.a maj och lyssnade på jazzmusik från andra sidan av Atlanten. I anslutning till mötet arrangerades ett lotteri och medlemmarna/besökarna bjöds på kaffe.

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning;

Ordförande:  Brittinger Örenius

Kassör:         Tord Hellmark

Ledamöter:   Birgitta Lindahl, Leif Lannerhag, Arne Dahlström

Ersättare:      Kerstin Hellmark, Inger Sundström, Margareta Wolf

 

Revisorer:     Harriet Bure och Inger Lundin

Ersättare:      Göte Lundin

 

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden fram till årsskiftet. Utöver detta har en rad sammankomster inför olika aktiviteter ägt rum. De protokollförda mötena har hållits; 7/4,21/5,14/8,18/9 samt 14/11. Vid fyra tillfällen under 2013 utsändes medlemsinformation via brev till samtliga medlemmar.

Ekonomi

Gällande ekonomin för föreningen hänvisas till bifogat bokslut och revisorernas berättelse.

Jeremiasdagen 2013 den 18 augusti

Årets Jeremiasdag fyllde hela Spelgården med glada Örebroare m.fl. Trots regntunga skyar så var ca 200 på plats för att fira Jeremias med sång och dikt. Åsas Kapell var som vanligt på plats liksom Dixie Ericsson som kunnig programledare. Dessutom delade Kommunfullmäktiges ordförande Lars O Molin, ut Jeremiaspriset till Staffan Ernestam som dessutom spelat in en ny cd med Jeremiastexter till härlig musik. Allsång och Jeremiaslotteri blev också ett uppskattat inslag denna dag.

 


Centralpalatset 100 år- den 12 november

Adolf Lindgrens stiftelse, som äger Centralpalatset, jubilerade vecka 37 med en utställning kring byggnaden i Örebro konsthall. Då gavs även ett jubileumsmagasin ut där huset presenteras i bild och text.  Journalisten Lisbeth Axelsson, som svarat för magasin och utställningsinnehåll, besökte Wadköpings Vänner för att berätta mer om grosshandlarens nu 100-åriga framtidsinvestering.

 


 

Kajsa Vargkväll-den 3 december

Inför julen inbjöd föreningen till en särskild Kajsa Varg-kväll hos Margareta Rosengrens Skafferi. Vi fick höra om Kajsa och hennes matlagning och därtill smaka på äkta Kajsa Varg mat enlig den så berömda kokboken! Gav i flera avseenden mersmak!