Teaterladan

Teaterladan, ibland kallat kornboden, låg tidigare på Kungsgatan 23 och mycket tyder på att huset byggdes efter den stora stadsbranden 1854. För när man tog ned huset för att flytta det till Wadköping upptäckte man att många av stockarna var brännskadade. Det verkar som om att stockarna kan ha kommit från flera olika hus som förstördes i branden.

.

.

.

.

.

.

.

Det är inte otänkbart att man återanvände material från de förstörda byggnaderna då man fort behövde bygga upp ett sädesmagasin (kornbod) i staden, där man sedan förvarade mat åt alla dem som blivit hemlösa.

.

.

..

.

.

.

.

.

Idag finns en teaterlokal i ladan och en utomhusscen med läktare på gården utanför.

Tillbaka till Husen