Svarvarehuset

 Svarvarehuset stod tidigare på Ågatan 6-8, och kallas ibland därför för Ågatebodarna, husen byggdes troligen i början av 1800-talet och de användes länge som ett magasin åt ett garveri. Husen bestod då av tre bodar, varav ett hade en loftgång.

 

 

 

 

 

 

 

Örebro var en stor skomakar stad på den tiden och därför var garvat läder en stor produkt, i mitten av 1800-talet fanns här elva garverier längst med Svartån och med dem så var Örebro Sveriges garveri tätaste stad.

 

 

 

 

 

 

 

Svarvarehuset kom till sin nuvarande plats i Wadköping 1991, men det monterades ner redan på 1960-talet för att sparas och byggas upp vid ett senare tillfälle.

Det var den då nybildade föreningen Närkes Träsvarvare som behövde en lokal och det gamla magasinet fick då inta sin rättmätiga plats i Wadköping. Det är också efter dessa träsvarvare som huset har fått sitt namn.

Idag finns fortfarande Närkes träsvarvar förening i huset i sällskap av Silversmide.

 

Tillbaka till Husen