Smedjebackshuset

Smedjebacken låg från början på Skolgatan 12 och byggdes troligen i början av 1800-talet. Huset har tidigare använts som stall och smedja.

Huset låg från början i det område som kallas smedjebacken, som man hör på namnet så var det här som smederna höll till. Smedjebacken etablerades under 1600-talet även om det givetvis fanns smeder i Örebro långt tidigare än så. Men under 1600-talet så krävde kronan att smederna som bodde på landsbygden skulle flytta in till städerna. Anledningen till det var att vapensmidet då centraliserades.

 

Idag finns i Smedjebacken Wadköpingskontor.

 

 Tillbaka till Husen.