Smedjan

Smedjan stod tidigare i Nävesta i Axbergs socken strax norr om Örebro, och den har inte tillhört Skepparegården som den står tillsammans med idag. Förr i världen så hade de flesta gårdarna egna smedjor där bonden själv kunde laga eller göra redskap precis som han gjorde egna bruksföremål av trä eller lera om det behövdes.

 

 

 

 

 

 

Smedjorna placerades på den tiden ett stycke ifrån de andra husen på gården och anledningen till det var lika enkel som självklar, nämligen att brandrisken var mycket stor eftersom husen på gårdarna stod tätt och var av trä.

Huset används fortfarande verksamt som smedja och är öppet under sommarhalvåret, under marknader och på speciella storhelger.
Tillbaka till Husen.