Skepparegården

 Skepparegården låg från början på Kyrkogårdsgatan 26 och den byggdes i början av 1700-talet, husets förste kände ägare var stadsvaktmästaren Anders Dahm, som bodde där 1739. Huset verkar ha mer eller mindre ha befunnit sig i hans familjs ägo fram till 1800 då en delning av gården verkar ha skett.

 

 

 

 

 

 

 

Man kan från 1805 se att gården hade två ägare, den ena av dem är den som fått ge gården sitt namn, nämligen skepparen Ringström, efter honom ägde hans änka deras halva av gården 1817 till 1820. Under denna tid ägdes den andra delen av gården först av gästgivaren Hultvalls änka, men 1813 ägdes den istället av varvstimmermannen Hedlun. och sedan 1817 till1825 av hans änka. Huset fortsatte sedan att ägas av Hedlunds arvingar i ett par år framöver. Gården blev sedan ägd av vindragaren P. Widström som var en av de stora fastighetsägarna i Örebro på den här tiden. Efter hans änka ägdes huset under ett par generationer av familjen Jurells. Den siste ägaren av huset var byggmästaren Sven Moberg som vid årsskiftet 1949/50 avyttrade fastigheten till Örebro stad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeppargården någonting som var vanligt i Örebro under 1700 till mitten av 1800-talet. Det var då också vanligt att skeppare köpte fastigheter inne i städerna. Det var innan lands- och järnvägar blev transportvägar, istället var det fortfarande sjöfararnas tid. Från Örebro Hamn gav sig båtarna ut varje vår, så snart isarna hade gett vika. Via Hjälmare kanal nådde skeppen Mälaren och Stockholm, och där låg vägen öppen för dem till hamnarna i andra länder. Där bytte skepparna från Örebro framförallt bort stångjärn, smidbart järn som framställdes i Bergslagen, och fick istället salt, sill och spannmål som de sedan förde tillbaka till Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

Frakterna genomfördes först av skeppare som hade egna fartyg, men under 1800-talet så började istället Handlare och Borgare att ta över befraktningen och skepparna blev istället kaptener över deras fartyg.

 

 

 

 

 

 

 

Idag kan man på Skepparegården hitta antikvariatet Lexica, Wadköpingsrummet och Lekladan.

 Tillbaka till Husen