Cajsa Warg

Cajsa Warg, eller Anna Christina Warg som hon egentligen hette, föddes i Örebro den 22/23 mars 1703 och var dotter till rådmannen Anders och hans hustru Karin Warg. Cajsa kom ifrån en god familj, hennes farfar var borgmästare i Örebro och hennes morfar var en förmögen brukspatron.

Men hennes pappa dog när hon var fem år, och hennes mamma gifte om sig två år senare (1710) med en Erik Rosenstråle och då flyttade Cajsa med sin familj till Östergötland där Erik arbetade som Regementskvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente. Cajsa hade då redan minst en helsyster men hon fick sju stycken halvsyskon också.

När Cajsa var sjutton år flyttade hon hemifrån för att arbeta som hushållerska, eller husmamsell som hennes titel kallades. Hennes första arbete var hos Wolter Reinhold von Stackelberg (1705-1801), som var en svensk greve och general. Där stannade hon ett par år innan hon istället började arbeta åt dennes äldre bror Berndt Otto von Stackelberg. Innan hon slutligen fick arbete hos ämbetsmannen Leonard von Klinckowström, vars fru var kusin till Cajsas mamma.

Von Klinckowström ska ha varit en matglad herre, som blev mycket förtjust i Cajsas matlagning, och hos Klinckowström ska det ofta ha hållits bjudningar dit 1700-talets kändisar inte ska ha varit sällsynta gäster som Carl Michael Bellman, Carl von Linné och Sergel.

Cajsa gifte sig aldrig, vilket var ovanligt på den tiden, och man vet inte varför hon inte gjorde det. Men när Cajsa var femtiotvå år och hade arbetat hos Klinckowatröms i många år gav hon ut en kockbok som hette ”Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber”. Som namnet antyder så var det egentligen inte en ren kockbok utan den var en hushållsbok för kvinnor full av råd om hur man skulle göra i köket och hemmet. Som exempel fanns däri förutom flera hundra recept också hur man färgar tyger och stöper ljus. Cajsa betalade själv för att trycka upp sin bok för pengar hon hade fått ärva efter sin mamma, men boken blev så populär att hon snart fick igen pengarna hon hade satsat.

 Boken gavs ut i totalt fjorton upplagor, den sista av dem trycktes 1822 vilket var över femtio år efter Cajsas död.

Cajsas arbetsgivare Leonard von Klinckowström skrev i sitt testamente att Cajsa hade lov att stanna på hans gods så länge som hon ville och att hon fick begravas i det Klickowströmska gravvalvet. Det var så det blev och när Cajsa dog 1759 66 år gammal, så begravdes hon där i Klara kyrka i Stockholm

Cajsa testamenterade sina tillhörigheter till sin systerdotterdotter, vilket inte var någonting att fnysa åt, i hennes kvarlåtenskap fanns bland annat fina kläder och 7000 riksdaler. Vilket på den tiden var det samma som en mindre förmögenhet. Villkoret för att systerdotterdottern skulle få ärva var att hennes mamma inte skulle få lägga sig i flickans uppfostran då Cajsa inte litade på hennes hushållning.

För att återvända till personer tryck här.