Bertil Waldén

Tor Henrik Bertil Waldén är kanske inte den mest kända av de personer som har anknytning till Wadköping. Men utan hans medverkan så är det möjligt att Wadköping inte skulle finnas till idag (iallafall inte i den storlek och utsträckning som den gör). Hans engagemang är verkligen värt att nämnas!

Bertil föddes 2 juni 1901 i Misterhult socken i Kalmar län. Redan tidigt började han att rikta in sig på en karriär inom museibranschen och han tjänstgjorde vid Nordiska Museets högreståndsavdelning och deltog även i det kulturhistoriska fältarbetet. Han tjänstgjorde 1925 som amanuens i Luleå, 1926-1927 arbetade han som t.f. Museichef på Eskilstuna museum innan han slutligen fick tjänsten som vårdare på Örebro läns museum 1928.

 Samma år tog han filosofie licentiatexamen(han tog senare doktorsgraden år 1942). Bertil blev år 1931 intendent på museet och 1934 blev han Örebro läns första landsantikvarie.

Med tiden började Waldén att framstå som en ovärderlig tillgång för Örebro län och han initierade många historiska och arkeologiska undersökningar i länet.

Han arbetade med flera av länets fornminnen som kyrkor, herrgårdar, torp, ruiner och prästgårdar. Två av hans arbeten som är nämnda att nämnas är hans arbetsinsats vid den partiella utgrävningen av Risebergas kloster ruin och hans kamp för byggandet av Örebro länsmuseum.

Men det var under 1940-talet som Waldén tog initiativet för att rädda ett antal kulturhistoriska byggnader som löpte risk att rivas då de skulle bygga nya bostadsområden på Söder i Örebro. Bertil gick och pekade ut hus som plockades isär och lagrades i väntan på att byggas upp på en ny plats. Bertil föreslog att man kunde bygga upp husen på Lars Bohms udde i Stadsparken och på så vis skapa ett kulturreservat. På platsen fanns redan Kungsstugan och Borgarhuset (Cajsa Wargs hus). På den platsen byggdes också husen upp, och idag känner vi till det som Wadköping. Tyvärr fick Bertil aldrig själv se Wadköping stå färdigt då han dog den 1 juli 1963, två år innan invigningen.

Men huvudgatan i Wadköping heter som ni kanske vet just Bertil Waldéns Gata.

För övrigt var Bertil var gift med författarinnan Margit Amalia Palmær Waldén (1898-1991). Efter hans död var hon själv bosatt i Wadköping och blev känd som ”Wadköpings grand old lady”. Hon har skrivit böcker om både Wadköping och om Cajsa Warg.

.

För att återvända till personer tryck här.