Adventskalender 2018

Wadköpings

ADVENTSKALENDER 2018

Wadköpings Vänner och Wadköpings kontor söker

bildglada” barn och ungdomar upp till 15 år som vill bidraga med bilder/målningar till kalenderns 24 luckor.

Bildernas TEMA

** I väntan på julen …

** Vad gjorde barnen som bodde i husen

som nu finns i Wadköping?

Storlek: max 70 cm x 50 cm

Kalenderbilderna utses av en jury och visas under december månad i olika lokaler i Wadköping. VÄLKOMMEN!

 

 

 

 

 

 

Till ansvarig ledare/lärare!

Hjälp oss att genomföra vårt nya projekt i december att visas i Wadköping. Vi vill visa vad barn och ungdomar kan bidraga med på konstens område. Samtidigt som de själva kanske kan få en inblick i hur barnen bodde och levde. Vi hoppas få in många intressanta bidrag och ”konstnärliga alster” till Wadköpings Adventskalender 2018. Kalendern ska visas i Wadköpings lokaler och många är vi som nu väntar med spänning på resultatet. Vi hoppas ni ställer upp 2018!

Vi ber er berätta för oss om ni kommer att delta med något bidrag till kalendern. Vi hjälper till med hämtning om ni önskar. Kontakta ordförande Lars eller kassören Kerstin med eventuella frågor.

Målningarna /Bilderna skall vara inlämnade till Wadköping senast den 1 november 2018.

Vi vill ha namn på ”konstnären” , ålder, grupp

En jury bestående av 4-5 personer kommer att besluta vilka bilder som kommer att dölja sig bakom luckorna.


Kontakter

Ordförande Lars Edenskär, lars.edenskar@telia.com

Kassör Kerstin Ejdertoft, tel. 070-6967789 eller kersejder@gmail.com


PS Vi räknar med att visa upp samtliga inkomna tävlingsbidrag i

Wadköping under Januari 2019.

Vi hoppas ni vill vara med på detta spännande projekt och önskar er alla LYCKA TILL och VÄLKOMNA till Wadköping!