Advent

Wadköpings Vänners 2019 Adventkalender!

Bilderna som gömmer sig bakom luckorna i Adventskalendern är utvalda från bidragen till 2019 Adventskalendertävling från bildglada barn i Örebros skolor.
Klicka på luckorna för att öppna. Klicka igen för att förstora bilden inne i luckan. Klicka på bilden för att återgå till adventskalendern.

1

Rahma, 9 år
2

Isola, 13 år
3

Naasi, 9 år
4

Cassandra, 9 år
5

Zahra 13 år
6

Rayham, 9 år
7

Sporgmai 9 år
8

Noradin, 13 år
9

Osman 12 år
10

Brandon, 11 år
11

Veronika, 9 år
12

Salma 9 år
13

John, 9 år
14

Yassin 9 år
15

Svante 9 år
16

Aryan 9 år
17

Nomdin 9 år
18

Isola 9 år
19

Runa 9 år
20

Maria 9 år
21

Cassandra 9 år
22

Ayaan 9 år
23

Aram 9 år
24

Elin 9 å