Söndag 26 Augusti 15:00 – JEREMIAS-KONSERT på Spelgården med Tröstlösa kapell

Söndag 26 Augusti 15:00 – JEREMIAS-KONSERT på Spelgården med Tröstlösa kapell

I år planerar Jeremiasfonden att utse TVÅ stipendiater för att kompensera att det inte fanns någon stipendiat förra sommaren. Utdelningen av stipendierna planeras dock inte ske på vår konsert, utan på Nationaldagen i Stadsparken. Vi kommer istället att bjuda in stipendiaterna till vår konsert.