VÄLKOMMEN till Wadköpings Vänner!

Wadköpings Vänner är en ideell förening som stödjer och deltar i utvecklingen av Wadköping.  Wadköping och vår förening fyllde 50 år 2015. Det firades stort.
Tillsammans med Wadköpings kansli arrangerar vi bl.a. Jeremiaskonserten i augusti månad. Vi deltar vid marknaderna med lotterier och fina vinster samt arrangerar föreläsningar m.m.  Kulturlivet i Wadköping och Örebro står högt på vår agenda.
Till vårt 50-årsjubileum i juni 2015 tog vi fram en film om uppbyggnaden och om husen i Wadköping.

Vi lät även göra en 25-sidig skrift ”Solen går upp över Wadköping”, denna skrift berättar om hur Wadköping kom till och om de människor som har bott/bor och verkar i detta kulturreservat.
Både film och skrift går nu att köpa på vårt Salutorg!
Idag är vi ca 50 medlemmar. Men vi vill bli flera! Kom med du också, vi behöver dig och nya idéer!
Medlemsavgiften är för närvarande 150 kr/år. Se mer under MEDLEMSKAP.

VÄLKOMMEN!

Leif Lannerhag

070-3240015  email: kontakt@wadkopingsvanner.se

Copyright © Wadköpings Vänner
En gemenskap för utveckling och upplevelser i Wadköping

Tillbaka längst upp på sidan!!